Durant la Guerra Civil


Al exclatar la Guerra Civil Espanyola (1936) mor asesinar García Lorca i Neruda commogut pel fet, es compromet a lluitar amb el moviment republicà, primer a Espanya i després a França. És a Espanya on comença a escriure "Espanya en el corazón"(1937) i on publica "Canto General", una poesia que emprén una certa intenció social, política i ética.
També el destitueixen del seu càrrec de Cònsul de Birmània.
En aquell mateix any, retorna Xile i la seva poesia torna a fer un gir orientat a cuestions polítiques i socials. Aquest fet va augmentar les seves vendes.

Al canviar el seu estil de poesia, escriu:

Finalment Neruda mor a Santiago el 23 de Setembre de 1973. Posteriorment, al 1974, es van publicar les seves memòries amb el títol de "Confieso que he vivido".